IR senzor pokreta, ugradnja unutar profila

79,00 kn

Mini senzor pokreta, namjenjen ugradnji u profil za LED traku. Traka se pali pokretom ruke ispred profila.

X